Användarvilkor

Välkommen till webbplatsen Vogeni.se (“webbplatsen”). Vogeni.se erbjuder tjänster som lyder under de meddelanden, villkor och regler som anges i detta avtal (”Avtalet”). När du använder tjänster som är relaterade till Vogeni.se (till exempel recensioner) kommer du att lyda under de regler, riktlinjer, policys, och villkor som är tillämpliga på dessa tjänster, och som i enlighet med denna referens ingår i detta avtal. Vogeni.se förbehåller sig rätten att ändra webbplatsen och dess villkor när som helst.


Att nå, surfa på, eller på annat sätt använda webbplatsen indikerar att du godkänner de villkor som anges i detta avtal. Vänligen läs Avtalet noggrant innan du fortsätter.


Användning av webbplatsen:

Du intygar att du är minst 18 år gammal, eller att du besöker webbplatsen i samråd med en förälder eller annan vårdnadshavare. I enlighet med villkoren i detta avtal godkänner Vogeni.se härmed att du har en begränsad tillgång till webbplatsen och dess funktioner genom att visa den på din webbläsare i syfte att handla personliga produkter som säljs på webbplatsen, och som inte ska användas i kommersiellt syfte eller till förmån för tredje part, utom i de fall där Vogeni.se godkänt detta i förväg. Brott mot detta avtal resulterar i att den begränsade tillgången omedelbart dras tillbaka utan att du behöver meddelas om detta i förväg.


Förutom det som anges i ovan paragraf får du inte kopiera, distribuera, visa upp, sälja, hyra ut, översätta, modifiera, eller på något annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den såvida Vogeni.se inte gett dig skriftligt tillstånd att göra detta. Du får inte använda någon av informationen på webbplatsen i kommersiellt syfte eller använda den på ett fördelaktigt sätt för någon annan verksamhet såvida Vogeni.se inte gett dig skriftligt tillstånd att göra detta i förväg. Vogeni.se förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton, och/eller avbeställa beställningar om Vogeni.se har skäl att misstänka att kunden bryter mot detta avtal, mot lagen, eller på annat sätt skadar Vogeni.se:s intressen.


På denna webbplats eller dess innehåll får du inte ladda upp, distribuera, eller på annat sätt publicera information eller annat material som (a) bryter mot eller kränker copyright, patent, varumärken, affärshemligheter, eller andra egendomsrättigheter; (b) är rebellisk, hotande, ärekränkande, obscen, oanständig, pornografisk, eller som kan leda till civil olydnad eller kriminella handlingar i enlighet med internationell lag; eller (c) innehåller virus, maskar, trojaner, eller annan skadlig kod eller skadligt innehåll. Vogeni.se kan tillhandahålla ett lösenord och kontoidentifierande information för att ge dig tillgång till vissa delar av webbplatsen. Varje gång du använder lösenordet eller informationen kommer du anses vara auktoriserad att använda webbplatsen i enlighet med reglerna och villkoren i detta avtal, och Vogeni.se har ingen skyldighet att undersöka auktoriseringen för sådan tillgång eller användning av webbplatsen.

 

 

Recensioner och kommentarer


Förutom det som anges på andra platser i detta avtal eller på webbplatsen kommer allt du skickar in till eller publicerar på webbplatsen, inklusive – men inte begränsat till – idéer, tips, tekniker, frågor, recensioner, kommentarer, och förslag (härmed refererat till som ”insänt material”), anses vara och behandlas som icke konfidentiellt material och genom att skicka in eller publicera material godkänner du att oåterkalleligen ge licens till materialet och allt relaterat till detta (förutom moraliska rättigheter som författarens rättigheter) till Vogeni.se utan avgift, och Vogeni.se har rätt att använda, kopiera, distribuera, visa upp, publicera, utföra, sälja, hyra ut, anpassa, och på annat sätt använda insänt material utan att betala royalty. Vogeni.se har rätt att översätta, modifiera, och på annat sätt ändra insänt material. Allt insänt material skall automatiskt bli Vogeni.se:s exklusiva egendom och returneras inte till dig, och du förbinder dig till att inte starta en dispyt med Vogeni.se om detta i framtiden.


Du medger att ditt insända material, både i helhet och gällande specifika delar, är rena och inte är utsatt för någon dispyt eller åberopande från tredje part. Det är ditt ansvar att försvara och ersätta sponsorn mot eventuella förluster som denna lidit på grund av användningen, oavsett syfte.


Förutom de rättigheter som gäller allt insänt material ger du också Vogeni.se rättigheten att, när du publicerar recensioner eller kommentarer på webbplatsen, rätten att använda det namn du angett i recensioner, kommentarer eller annat material som relateras till denna recension, kommentar eller annat innehåll. Du medger att du äger eller på annat sätt representerar rättigheterna till recensionen, kommentaren eller annat innehåll som du publicerar på webbplatsen och att användning av din recension, kommentar eller annat innehåll av Vogeni.se inte kommer att bryta mot tredje parts rättigheter. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan en dig själv, eller på annat sätt förleda Vogeni.se eller en tredje part gällande insänt material. Vogeni.se kan, men är inte skyldiga att, ta bort eller redigera insänt material (inklusive kommentarer eller recensioner) av någon anledning.


Beställningsacceptans

Vänligen notera att det kan uppstå situationer där vi inte kan acceptera en beställning och därför måste avbeställa den. Vogeni.se förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta en beställning, oavsett vad anledningen är. Exempel på sådana situationer är när varan du beställt inte är tillgänglig, när felaktigheter uppstått i prissättning eller i produktinformationen, eller när ett problem identifierats av vår kredit- och bedrägeriavdelning. Vi har också rätt att be om ytterligare information eller verifiering av information innan vi accepterar en beställning. Vi kommer att kontakta dig om en beställning eller delar av en beställning avbryts eller om vi behöver mer information för att kunna acceptera din beställning.Prissättning i olika valutor

Priser för produkterna som säljs på Vogeni.se baseras på uträkningar i SEK.


Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på internet, som ägs och sköts av tredje part. Du medger att Vogeni.se inte ansvarar för hanteringen av, eller innehållet på, sådana webbplatser.


Kompensation

Du medger att kompensation som skulle tillfalla Vogeni.se vid faktiska brott, eller vid hot om brott, mot detta avtal skulle vara otillräckligt och att Vogeni.se har rätt till specifik kompensation förutom den skada som Vogeni.se har laglig rätt till, tillsammans med rimlig ersättning för de utgifter som Vogeni.se drabbats av, inklusive – men inte begränsat till – juristers avgifter.


Ingen rättighet eller kompensation för Vogeni.se skall vara exklusiv, inklusive – men inte begränsat till – skador, ålagd kompensation, juristers avgifter, och utgifter.


Eventuellt avtal där Vogeni.se frånsäger sig sina rättigheter och kompensationen i enlighet med dessa regler och villkor skall indikera en skyldighet att undertecknande ett liknande avtal i framtiden, eller något annat avtal.